Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3448
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Sovint sospir, dona, per vos, de luny
Comiat
Incipit & Explicits text: Sovint sospir, dona, per vos, de luny … s'ieu part l'amor c'ay ins mon cor asisa
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “Sovint sospir, dona, per vos, de luny [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2008), “Sovint sospir, dona, per vos, de luny [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 74-80 , n. iv
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 88
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 119-120 , n. 73
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 99 , n. 164.15 (131:24)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 115-123 , n. iv (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 124-127 , n. iv
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 37-38 , n. vi
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 15-17 , n. vi
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7196
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 112v-113v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] Comjat de mossen Jordj caualler
text: [S]ouint sospir / dona per vos de luny … [ 113v] … Sieu part lamor / cay jus mon cor asisa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5825
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cijr-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cij] Comiat de mossen Jordi
text: S6Ouint sospir / dona per vos de luny … [ cijv] … Sien part lamor cay Jns mon cor asisa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7044
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 127r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 127] Comiat de mossen Jordi
text: [S]Ouint sospir / dona per vos de luny … [ 127v] … Sieu part la mor / cay jns mon cor asisa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30