Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3447
Format conferència. ref. sec.. imprés
Author Lola Badia
Title Textos catalans tardomedievals i “ciència de natures”. Discurs llegit el dia 21 de novembre de 1996 en l'acte de recepció pública de Lola Badia Pàmies a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l’acadèmic numerari Josep Romeu i Figueras
Source Discurs de l'acte de recepció pública de L. B. i P. i contestació de l'acadèmic numerari Josep Romeu i Figueras
Place / Publisher Barcelona: Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Date / Location 1996: pp. 1-78
References (most recent first) citat per: Samsó (1999), “Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica”, Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV A 3/55
Source of Data for Works texid 1409 Abu ‘Ali al-Husain ibn Sina, Canon de la medicina (tr. Desconegut), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 1578 Hippocrates, Aforismes d'Hipocràs (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 2116 Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Record Status Created 1997-10-27
Updated 2011-03-14