Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3446
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Julio Samsó
Title Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica
Source Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Source associated persons Santiago Fortuño Llorens (Coord.)
Tomás Martínez Romero (Coord.)
Place / Publisher Castelló de la Plana: Universitat Jaume I
Date / Location 1 1999: pp. 199-232
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 5/18
Source of Data for Works texid 1409 Abu ‘Ali al-Husain ibn Sina, Canon de la medicina (tr. Desconegut), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 5278 Abu-l-Salt de Dènia, Tractat de medicines simples (tr. Desconegut…), escrit 1134 ad quem
texid 3610 Avenzoar, Tractat de les viandes (tr. Desconegut), traduït 1363 [?] - 1400 [?]
texid 1955 Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem
texid 2103 Claudius Galenus, Remembrança de les lletres que Galè trameté a Corís sobre la cura de les malalties dels ulls (tr. Joan Jacme), traduït 1350 - 1390
texid 1578 Hippocrates, Aforismes d'Hipocràs (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 2116 Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
texid 1013 Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1271 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 291. 1476 - 1525. Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385.
Source of Data for Persons bioid 1352 Berenguer Sarriera Fúrgia, metge
Source of Data for References bibid 3447 Badia (1996), Textos catalans tardomedievals i “ciència de natures”. Discurs llegit el dia 21 de novembre de 1996 en l'acte de recepció pública de Lola Badia Pàmies a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l’acadèmic numerari Josep Romeu i Figueras
bibid 3448 Carabaza Bravo (1994), “Una versión catalana de un tratado agrícola andalusí”, Ciencias de la Naturaleza en Al-Andalus
bibid 3449 Chabás Bergón (1996), “Astronomía andalusí en Cataluña: Las Tablas de Barcelona”, Anuari de Filologia, 19.B.2 = From Baghdad to Barcelona. Studies in the Islamic Exact Sciencies in Honour of Prof. Juan Vernet
bibid 3450 García Sánchez (1995), “La traducción catalana medieval del Kitab al-Agdiya (Tratado de los alimentos) de Avenzoar”, Ir Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana (Lleida, 1990)
bibid 3455 Ibn Zuhr et al. (1992), Kitab al-agdiya = Tratado de los alimentos. EdicióCSIC. Instituto de Cooperación con el Mundo Áraben, traducción e introducción por…
bibid 3454 McVaugh (1993), Medicine before the Plague. Practitioners and their Patients in the Crown of Aragon, 1285-1345
bibid 3451 Mettmann (1980), “Eine Übersetzung des Kompendiums von Ibn Wafid und andere altkatalanische Texte über die Landwirtschaft”, Romanische Forschungen
bibid 3452 Millàs i Vallicrosa (1987), “Almanaques catalanes y portugueses del siglo XIV, de origen árabe”, Estudios sobre historia de la ciencia española
bibid 3453 Millás Vallicrosa et al. (1962), Las tablas astronómicas del Rey Don Pedro el Ceremonioso. Edición crítica de los textos hebraico, catalán y latino, con estudio y notas por…
Record Status Created 1997-10-27
Updated 2011-04-06