Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3445
Format llibre. edició. imprés
Title Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó
Place / Publisher Madrid: Rivadeneyra
Date / Location 1872: pp. 30
References (most recent first) altres: Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa , n. altre edició d'aquest inventari
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV Biteca 5/19
Barcelona: Biblioteca de treball GAV Biteca 5/19
Source of Data for Works texid 1563 Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem
texid 2231 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1358 - 1362-05-02 a.
texid 1418 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
texid 1429 Antoni Canals, Tractat de confessió, escrit 1413-11-11 a quo
texid 1787 Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
texid 2253 Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 1220 Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1439
texid 1268 Desconegut, Nou testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?]
texid 3087 Desconegut, Revelacions de Santa Elisabeth, escrit 1400 ca.
texid 1295 Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30
texid 1342 Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem
texid 1801 Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
texid 1447 Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem
texid 1504 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
texid 1511 Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
texid 1941 Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
texid 2364 Gregorius I, Papa, Moral de Job (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400 [?]
texid 1946 Hugo de Sancto Victore, Llibre d'arra o dot d'ànima (tr. Antoni Canals), traduït 1416 - 1419
texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
texid 1079 Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1986 Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
texid 3614 Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (versió 2) (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460
texid 2399 Lucius Annaeus Seneca, Llibre de virtuoses costums (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1477 ca.
texid 1390 Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem
texid 1950 Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
texid 1857 Pseudo-Bonaventura… Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina (tr. Antoni Canals), traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
texid 1859 Pseudo-Bonaventura… Stimum d'amor (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1450 [?]
texid 1431 Raimundus Capuanus, Llegenda de Santa Caterina de Sena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1499 ?
Source of Data for Persons bioid 1501 Maria de Castella, Reina de Catalunya-Aragó [1415 - 1458]
Record Status Created 1997-10-26
Updated 2011-03-28