Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3440
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Joaquim Miret i Sans
Title Llibres y joyes del Rey Martí no inventariats en 1410 per la Reyna Margarida
Source Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Date / Location 61 1910: pp. 215-228
Held by Barcelona: Biblioteca de treball separata Biteca 2-20
Barcelona: Catalunya (BNC) separata Biteca 2-20
Source of Data for Works texid 1631 Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
texid 3609 Mahoma, Alcorà (tr. Desconegut), escrit 1410 a quo
Source of Data for Persons bioid 1190 Martí I l'Humà, Rei de Catalunya-Aragó [1395 - 1410]
Record Status Created 1997-10-21
Updated 2011-03-31