Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3436
Authors Lluís Roís
Titles Totes les coses d'aquest món
Incipit & Explicits text: Totes les coses d'aquest món, | civils o graus, segons que són … tractat per vós en tal lega manera, | de mal vehí s'espera mal matí
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics [153.3 (Gd:22), p. 234=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
[153.3a-b (164:12), p. 128=] 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbaacca
[153.3a-b (164:12), p. 128=] 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbaacca
References (most recent first) Roís et al. (2008), “Totes les coses d'aquest mon [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 310 , n. 153.3 i 153.3a-b
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 637-643 (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:556-557 (ed. parcial)
Note els vv. 72-79 de l'ed. de Ferrando constitueixen una octava en decasíl·labs capcaudada amb la codolada, just el mateix que s'esdevé a les dues darreres cobles (vv. 197-208 de l'ed. de Ferrando)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7314
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1471 (BITECA manid 1577)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]
Location in witness ff. [e iij]v - [e vij]v
Title(s) Lluís Roís, Totes les coses d'aquest món, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [e iij]v] L4Lesta la sobredita apellacio / per lo venerable mosen pere danyo posada / ans dela prouesio sobre aquella fahedora per los Reuerendissims y magnifichs jutges fon request lo discret en lois Roiz guanyador dela joya desus mencionada / si volia dir / o respondre alguna raho fent per la part y dret seu ala scriptura que hoyt hauia // lo qual dix / que presumint mosen anyo qui deuia guanyar / hauia ordenat aquell libell difamatori hi ell dit lois roiz / presumint de aquell la desordenada malicia hauia preparat condigne resposta del tenor seguent
text: Totes les coses daquest mon | ciuils / o grans segons que son … [ [e vij]v] … tractat per vos / en tanlega manera | de mal vehi / sespera mal mati | Roiz
Poetic Stanza 206 vv.
Note presumiblement, aquesta composició hauria de tenir en un origen 208 vv., però en observar la disposidició de les rimes es dedueix que s'han perdut els vv. 64 i 118 de l'edició de Ferrando
Record Status Created 1997-08-28
Updated 2012-01-28