Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3431
Authors Joan de Rocafort
Titles Enamorat no fon més de Isolda
Incipit & Explicits text: Enamorat no fon més de Isolda … que l qui·us coneix vos té per més sentida
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 154
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:14-15
Rocafort et al. (2000), “Enamorat no fou mes de Isolda [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 173 , n. 150.1 (219:211)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:142-143 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 248-249 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4979
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 181r-v
Title(s) Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
Incipit & Explicits tit.: [ 181] Johan roquafort Solta e croada
text: Anamorat / no ffou mes de jsolda … [ 181v] … Quel gujus coneix / voste per mes sentida
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 2 cnum 5891
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxxvv-cxxxvj
Title(s) Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvv] Johan roqua fort solta / e croada
text: ENamorat / no fou mes de Jsolda … [ cxxxvj] … Quel quius coneix / vos te per mes sentida
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 7096
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 148r-v
Title(s) Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 148] Johan roqua fort solta e croada
text: [E]Namorat / no fon mes Jsolda … [ 148v] … Quel quius coneix vos te per mes santida
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Record Status Created 1997-08-28
Updated 2012-01-28