Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3430
Authors Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí
Titles Mossén Jacme, si us plats, vullats triar
Incipit & Explicits text: Mossén Jacme, si us plats, vullats triar … Però l'alt rey me plats que juge·n sia
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï: ababbaabb
Associated Texts part d'una tençó dirigida a texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
i sentenciada per texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
References (most recent first) Dalmau de Rocabertí et al. (2008), “Mossen Jacme, si us plats, vullats triar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1994), Obra poètica 209-223 , n. v (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 87 , n. 148.1 (89:2)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 83-89
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 37-49 , n. vi
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 39-45 , n. vi
Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 25-31
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 367-368
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10150
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 865 (BITECA manid 1749)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. [2]r-v
Title(s) Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
Incipit & Explicits text: [ [2]] Res fortz qe deu ayço es atots clar … [ [2]v] … Pero laut Rey me platz qe iutge sia | vescomte de rochaberti
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 9
Note en relació a l'edició de Pujol, manquen les tres primeres cobles de la intervenció de Rocabertí
ID no. of Witness 2 cnum 1284
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1744 (BITECA manid 1743)
Copied 1391 - 1433
Location in witness ff. 2-5
Title(s) Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Questio entre lo Vescomte de Rochaberti e mosen Jacme march sobre lo depertiment del estiu e del Yuern
text: Mossen Jacme sius plats vullats triar … [ 5] … Pero lalt Rey me plats que jutgen sia
Poetic Stanza 7 x 9
Language of Copy català provençalitzat
References March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 37-49
Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona , n. inclou facsímil
ID no. of Witness 3 cnum 7508
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 91-93v
Title(s) Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] Tanço moguda per lo vescomta de rocabarti a mossen iaume march
text: M2Osen iaume sius plats vullats triar … [ 93v] … E laut rey pros me platz que jutgen sia
Poetic Stanza 7 x 9
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2012-01-28