Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3429
Authors Jaume Ripoll
Titles Pausatz s'es us partitz
Incipit & Explicits text: Pausatz s'es us partitz | denan me, en scritz … si males obres fa, | que be li stara
Date / Place escrit 1419 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 6 6 6 6 6 6…: aabbccdd…
Associated Texts sentència a la tençó tinguda entre texid 3240 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Amichs Garaus en cuy fis prets s'agença, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3240 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Amichs Garaus en cuy fis prets s'agença, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
i texid 4316 Guerau Massanet, Amichs Ferruç, grans [es] la benevolença, escrit 1460 ad quem
texid 4316 Guerau Massanet, Amichs Ferruç, grans [es] la benevolença, escrit 1460 ad quem
References (most recent first) Ripoll et al. (2008), “Pausatz s'es us partitz [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1998), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, mss. 8 66-72 , n. 8
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 236 , n. 147.1 (Ia:17)
Riquer (1951), “Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV. Estudio y edición”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 248-252 , n. vi (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8701
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 8 (BITECA manid 1206)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. [cccxxxv]-ccc[xxxviii] ff. 74-77
Title(s) Jaume Ripoll, Pausatz s'es us partitz, escrit 1419 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ [cccxxxv]] La Sentencia quj fo donada Sobre la questio o tenço
text: P2ausatz ses vs partitz | Denan me en scritz … [ ccc[xxxviii]] … Si males obres fa | Que be lj stara
Poetic Stanza 33 x 2, 1 x 1, 13 x 2, 1 x 1, 41 x 2
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-05-10