Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3427
Authors Lluís de Requesens
Titles Si us par, Amor, que hagués prou durat
Incipit & Explicits text: Si us par, Amor, que hagués prou durat … me spantarà si vostr'amor me ligua
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 90-91
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 253 (ed. ref.)
Editat a: Requesens et al. (2000), “Si us par Amor que hagues prou durat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:64-65
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 167 , n. 145.9 (219:152)
Editat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 533
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4924
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 145v
Title(s) Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 145v] Sparca Mossen Luys daraquassens
text: Sius par amor / que agues prou durat … Mespantara / siuostramor maljgua
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5989
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxviiijv
Title(s) Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviiijv] Sparça
text: [S]Jus par amor / que hagues prou durat … Mespantara / si vostramor me ligua | Mossen lujs de requesens
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2011-11-15