Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3425
Authors Lluís de Requesens
Titles Nunque dire qui es la que io ham
Incipit & Explicits text: Nunque dire qui es la que io ham … que no diguen certes aço vaxi
Date / Place escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 88-89
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 119
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:93
Editat a: Requesens et al. (1999), “Nunque dire qui es la que jo ham [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 160 , n. 145.7 (219:68)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 65-66 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4962
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 167
Title(s) Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 167] Cobla sparca
text: Nunqua dire / quj es la que joam … Queno digueu / sertes axo uaxj
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7535
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 114v
Title(s) Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 114v] Mossen lujs de requesens
text: N2Vnque dire quj es la que jo ham … Que no diguen certes aço vaxi
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5856
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cviij
Title(s) Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cviij] Altre
text: N6Unque dire / qui es la que io am … Que no digueu / certes axo vaxj
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7068
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 128v-129
Title(s) Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 128v] Altre
text: [N]Unque dire / quj es la que io am … [ 129] … Que no digueu certes / aço vaxj
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2011-11-15