Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3424
Authors Lluís de Requesens
Titles No vull saber de res ne vull aprendre
Incipit & Explicits text: No vull saber de res ne vull aprendre … e guard-vos bé qui gordar-vos porà
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 79-82
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 240 (ed. ref.)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:68-69
Editat a: Requesens et al. (2000), “No vull saber, de res no vull aprendre [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 145.6 (219:112)
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 239
Tractat en: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 532
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4934
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 148
Title(s) Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 148] Sparca mossen luys dara quasens
text: No uull saber / da res ne uull apendre … E guard uos be / quj gordar uos pora
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5976
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxjv
Title(s) Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxjv] Sparça
text: [N]O vull saber / de res ne vull apendre … E guard vos be qui gordar pora | mossen luis de requesens
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2011-11-15