Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3423
Authors Lluís de Requesens
Titles No vull anar en loch on dones sien
Incipit & Explicits text: No vull anar en loch on dones sien … que nunqueus vers tostemps vos vull servir
Date / Place escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 86-87
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 123
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:92-93
Editat a: Requesens et al. (2000), “No vull anar en loch un dones sien [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 167 , n. 145.5 (219:157)
Tractat en: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 329
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 238-239
Editat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 532 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4961
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 167
Title(s) Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 167] Cobla sparca mossen Luys de requesens
text: No uull anar / han loch hon dones sien … Quenun queus ues / tostemps vos vull serujr
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7072
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 129v
Title(s) Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 129v] Altre luys de reque[sens]
text: [NO] vull anar / en loch vn dones sien … Que nunqueus vers [sic] / tostemps vos vull serujr
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5860
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cviijv
Title(s) Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cviijv] Altre luys de requesens
text: No vull anar / en loch vn dones sien … Que nunqueus vers tostemps vos vull seruir
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2011-11-15