Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3420
Authors Lluís de Requesens
Titles L'acaptador vesat de petitesa
Incipit & Explicits text: L'acaptador vesat de petitesa … si no·m donau, tal cosa sostenir?
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10 10 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 242 (ed. ref.)
Requesens et al. (2000), “L'acaptador vesat de petitesa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 188 , n. 145.2 (219:337)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5979
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxiijr-v
Title(s) Lluís de Requesens, L'acaptador vesat de petitesa, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiij] Mossen luis de requesens
text: LA captador / vesat de petitesa … [ ccxiijv] … Si nom donau / tal cosa sostenir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2012-01-28