Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3415
Authors Rafel
Titles Los dos primers del vostre nom molt hama
Incipit & Explicits text: Los dos primers del vostre nom molt hama … segons ma pens, si m'ajut sant Johan
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abbacddc
Associated Texts resposta a texid 4260 Desconegut, Jerma Rafel, lo nom d'aquella dama, escrit
texid 4260 Desconegut, Jerma Rafel, lo nom d'aquella dama, escrit
References (most recent first) Rafel et al. (2008), “Los dos primers de vostre nom molt hama [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Rovira et al. (2002), “Comentari de dos poemes del Cançoner de l'Ateneu, 1”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 44 = Miscel·lània Giuseppe Tavani, 3 21 (ed. ref.)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:74-75
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 167 , n. 142.2 (291:156)
Valls i Taberner (1918), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 104 , n. 35
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6817
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 74
Title(s) Rafel, Los dos primers del vostre nom molt hama, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Resposta
text: Los dos primers / del vostre nom molt hama … Segons ma pens / simajut sant johan
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-05-10