Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3413
Authors Francí Joan Puculull
Joan Fogassot
Titles Qual voleu mes, e sou de bon acort
Incipit & Explicits text: Qual voleu mes, e sou de bon acort … a mossen Sos qui be sabra triar
Date / Place escrit 1400 - 1470
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10: abbacdcd
Associated Texts part d'una tençó on també intervé texid 5406 Joan Fogassot, Lo prepossat, per que·m par que sit fort, escrit
texid 5406 Joan Fogassot, Lo prepossat, per que·m par que sit fort, escrit
References (most recent first) Puculull et al. (2008), “Qual voleu mes, e sou de bon acort [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Puculull et al. (2008), “Qual voleu mes, e sou de bon acort [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:41-44
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 146 , n. 140.4 (211:25)
Valls i Taberner (1917), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 65-66 , n. 21 (ed. ref.)
Valls i Taberner (1916), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 62-64 , n. 21 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4886
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 42-45
Title(s) Francí Joan Puculull ~ Joan Fogassot… Qual voleu mes, e sou de bon acort, escrit 1400 - 1470
Incipit & Explicits rubr.: [ 42] Tenço moguda per franci johan puculull a johan ffoguassot scriuent a xvj de ffabrer any Mccccl. e es tota vnissonant
text: Qual uoleu mes / esou de bon acort … [ 45] … A mossen sos / quj be sabra trjar
Poetic Stanza 10 x 8
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-05-10