Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3412
Authors Francí Joan Puculull
Titles ¨Qual hom sentit porà dir ni penssar
Incipit & Explicits text: Qual hom sentit porà dir ni penssar … bastar pogués dir vostra dignitat
Date / Place escrit 1401 [?] - 1470 [?]
Language català
llatí
Text Type: Vers
Metrics [140.3 (98:2), p. 88=] 10 10^ 10 10^ 10^ 10 10^ 10: ababbcbc
[140.1 (164:2), p. 128=] 10 10ï 10ï 10 10 10 10 10: abbaacca
References (most recent first) Puculull et al. (2008), “Qual hom sentit pora dir ne penssar [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Puculull et al. (2008), “Arbre molt sant, en qual ha be granat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Riquer Permanyer (1997), Poemes catalans sobre la caiguda de Constantinoble 53-56 , n. 1 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 308 , n. 140.3 (98:2) i 140.1 (164:2)
Black (1985), Texts and Concordances of Manuscript Esp. 226 of the Bibliothèque Nationale, Paris. Cancionero Castellano y Catalán de París
Bourland (1909), “The unprinted poems of the Spanish Cancioneros in the Bibliothèque Nationale, Paris”, Revue Hispanique 465-468
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7776
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 226 (BITECA manid 1317)
Copied 1491 - 1525 [?]
Location in witness ff. 17-19
Title(s) Francí Joan Puculull, ¨Qual hom sentit porà dir ni penssar, escrit 1401 [?] - 1470 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Hobra feta per ffransi johan puculull en lo consistorj de mossen Anthonj çaplana lo qual posa una Joya aquj millor diguera en laor dela creu anjmant los cristians que anassen ala crohada just\a/da
text: Q8Ual hom sentit // pora dir nj penssar … [ 19] … Bastar pogues // dir vostra dignjtat
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note entre les cobles tercera i quarta, es llegeix “Absit nos gloriarj njsi in cruce” i la rúbrica “Lo vers tirant a la joya”, mentre que la darrera cobla va precedida de “T”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2011-11-14