Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3408
Authors Francesc Prats
Titles L'home pec se troba en cosa novella
Incipit & Explicits text: L'home pec se troba en cosa novella … i el convit sumesca qui lo món decora
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
References (most recent first) Prats et al. (2008), “L'home pec se torba en cosa novella [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 66 , n. 138.8 (60:38)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 114-18 (ed. ref.)
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3251
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. B. 27748 (BITECA manid 1811)
Imprint Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01 (colofó f. 54)
Location in witness ff. [57]v-[59]v
Title(s) Francesc Prats, L'home pec se troba en cosa novella, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [57]v] Uers segon de algunes figures del vell testament
text: Lome pech se torba // en cosa nouella … [ [59]v] … Il conuit sumescha // qui lo mon decora
Poetic Stanza 10 x 10, 2 x 5
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-10-28