Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3407
Authors Francesc Prats
Titles L'hàbit de virtut honor exigex
Incipit & Explicits text: L'hàbit de virtut honor exigex … ahon virtut té lo repòs, i fina
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10ï 10^ 10ï 10ï 10^ 10^ 10^: abaabcdccdee
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
References (most recent first) Prats et al. (2008), “L'habit de virtut honor exigex [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 80 , n. 138.7 (61:94)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 119-24 (ed. ref.)
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3252
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. B. 27748 (BITECA manid 1811)
Imprint Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01 (colofó f. 54)
Location in witness ff. [59]v-[62]v
Title(s) Francesc Prats, L'hàbit de virtut honor exigex, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [59]v] Vers ters mostrant com deuen esser honrats los ssacerdots e qual lur uida en sguart de deu e conspecta dels mirants
text: [ [60]] Labit de uirtut // honor exhigex … [ [62]v] … Al bon virtut // te lo repos i fina
Poetic Stanza 10 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”. Al marge del f. 60 una nota impresa diu: “nota mudar de stil en los dos bordons derres de cascuna coble de aquest vers”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-10-28