Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3404
Authors Francesc Prats
Titles Callin aquells invidiosos cans
Incipit & Explicits text: Callin aquells invidiosos cans … hon los salvats Déu gloriós acull
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
References (most recent first) Prats et al. (2008), “Callen aquell invidiosos cans [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 189 , n. 138.4 (219:346)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 149-50 (ed. ref.)
Pérez Martínez (1974), “Una nueva versión del poema de Francisco Prats sobre Ramón Llull”, Estudios Lulianos 150-151
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Francisco Prats”, Heraldo de Cristo 11 (ed. parcial)
Hillgarth (1969), “Un poema inédito de Francesc Prats sobre Ramon Llull”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 82-83 (ed. parcial)
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8193
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 27v-28
Title(s) Francesc Prats, Callin aquells invidiosos cans, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 27v] A mestre Ramon Lull
text: Altre Abram conaxent loseñor … [ 28] … De Caritat qui en loch no semaga | Finis harum Cobularum
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8
Note vv. 17-32 i 1-16 de l'edició de Munar et al.
ID no. of Witness 2 cnum 7914
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 206r-v
Title(s) Francesc Prats, Callin aquells invidiosos cans, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 206] Altre ves endressat al inspirat Doctor mestre Remon Lull
text: Callen aquells | Inuidiosos cans … [ 206v] … hon los saluats, Deu glorios a cull | Lo pobre de virtuts francesch Prats preuere
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa a nostre dona”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-10-28