Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3404
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Antoni Ferrando
Title Narcís Vinyoles i la seua obra
Place / Publisher València: Universitat de València. Facultat de Filologia
Date / Location 1978:
References (most recent first) citat per: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval
Source of Data for Works texid 3584 Bernat Fenollar, Prevere, Del nom gentil de vna gentil dama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4277 Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
texid 5271 Bernat Fenollar, Prevere, Mercuri, prest en sos modos y vias, escrit 1500 ad quem
texid 3196 Francí de Castellví, Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita, escrit
texid 5426 Francí de Castellví, Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 1443 Francí de Castellví… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 4274 Francí de Castellví… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
texid 4568 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Atenyeran aquells goigs mes orelles, escrit 1499 a quo
texid 3588 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Bell papagay ab penes d'esperança, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4570 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Crea'm, Senyor, hun cor de nova pasta, escrit 1499 a quo
texid 4574 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Cura'm los ulls ab l'ungüent o col·liri, escrit 1499 a quo
texid 3583 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Del zodíach, on són los dotze signes, escrit 1488 ad quem
texid 4563 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Donchs Capità, dóna'm les armes tues, escrit 1499 a quo
texid 4571 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, En aquell jorn amarch de dol y d'ira, escrit 1499 a quo
texid 4565 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fill de peccat y nat de inconstància, escrit 1499 a quo
texid 4561 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fruyt divinal collit d'umana planta, escrit 1499 a quo
texid 4572 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Just sacerdot, ministre sens cautela, escrit 1499 a quo
texid 3073 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, L'espill inmens hon vós morau, senyora, escrit 1511 a quo
texid 3589 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, La nau Jesús d'aquell port se partia, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4573 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Los meus cinch senys rebel·les, flachs y pobres, escrit 1499 a quo
texid 3330 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mare de Déu, qui sols pogués meréxer, escrit 1474 ca.
texid 3590 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant en vós, examen de pintura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3591 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant lo cel brodat d'estel·les clares, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4576 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos donatius ¨què són, ni mes offertes?, escrit 1499 a quo
texid 4569 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos mals escrits, en compte del diable, escrit 1499 a quo
texid 4560 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O immortal y mort per mos delictes, escrit 1499 a quo
texid 3321 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O pur engast de l'alt carvoncle feta, escrit 1474 ca.
texid 3586 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Pensant en vós, tresor de ma ventura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 1982 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Per ymitar aquella gran reyna, escrit 1475 - 1499-05-11 ad quem
texid 4579 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Quant me veuràs apparellat a rebre, escrit 1499 a quo
texid 4562 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren, escrit 1499 a quo
texid 4575 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Sens Tu, Senyor, què só sinó cendra?, escrit 1499 a quo
texid 4577 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Senyor immens, Déu meu, no·m desempares, escrit 1499 a quo
texid 4567 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Serà fet net mon esperit immunde, escrit 1499 a quo
texid 4578 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Syon som tots ab l'aygua del babtisme, escrit 1499 a quo
texid 3581 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tal animal no·s posa may en rama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4566 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera, escrit 1499 a quo
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3582 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Vós que portàs aquella bala rica, escrit 1488 ad quem
texid 4564 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Y axí, Senyor, tinc ferma la sperança, escrit 1499 a quo
texid 5270 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València… Per exercir Venus la sua glòria, escrit 1500 ad quem
Source of Data for Persons bioid 1102 Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2011-03-23