Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3403
Authors Francesc Prats
Titles Are confés / que so maraxedor
Incipit & Explicits text: Are confés / que so maraxedor … Diga per mi: “­Ave, dolce Maria!”
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
References (most recent first) Prats et al. (2008), “Ara confes que so merexedor [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 197 , n. 138.3 (219:411)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 143-148 (ed. parcial)
Pérez Martínez (1974), “Una nueva versión del poema de Francisco Prats sobre Ramón Llull”, Estudios Lulianos 146-50 (ed. ref.)
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Francisco Prats”, Heraldo de Cristo 10-11 (ed. parcial)
Hillgarth (1969), “Un poema inédito de Francesc Prats sobre Ramon Llull”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 78-82 (ed. parcial)
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2837
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 25-27v
Title(s) Francesc Prats, Are confés / que so maraxedor, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Obrefeta en laor de Mestre Ramon Lull Molorqui Per hun trobador nomenat mossen fransesch Prats preuera
text: Deuotament assi vull contemplar … [ 27v] … Diga permi aue Dolsa Maria
epíleg: Finis harum cobularum
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 8, 2 x 4
Note manca el text corresponent als vv. 1-32 de l'edició de Pérez Martínez. Al marge del f. 25 es llegeix “Trobades apart delo contingut atras”; la segona cobla va precedida de la rúbrica “Oratio en laor de Mestre Ramon Lull”; i les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 2 cnum 7913
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 203-205v
Title(s) Francesc Prats, Are confés / que so maraxedor, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 203] Jhesus Maria
rubr.: Ves o, confessio feta deuant la ymatge del Crucifix en exordi de vnes Leos dela sella de gracia del munt de Rande e dela uida del Doctor inspirat en aquella Mestra Ramon Lull per vn trobador nomenat mossen francesch Prats Preuere
rubr.: Coble
text: Are confes, que so maraxedor … [ 205v] … diga per mi aue dolce maria
Poetic Stanza 22 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a nostra Dona”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-10-28