Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3394
Authors Francesc Prats
Titles Ab dolor, Senyor, contemple
Incipit & Explicits text: Ab dolor, Senyor, contemple … voltant a tu la memòria
Date / Place escrit 1450 - 1487 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7^ 7ï 7^ 7^ 7ï: ababcddc
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
Associated Texts part de texid 1844 Francesc Prats, Contemplació dels misteris de la Passió, escrit 1450 - 1487
References (most recent first) Prats et al. (2008), “Ab dolor, Senyor, contemple [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 120 , n. 138.1a (138:47)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 7 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2999
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. B. 27748 (BITECA manid 1811)
Imprint Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01 (colofó f. 54)
Location in witness ff. [3]v-[4]
Title(s) Francesc Prats, Ab dolor, Senyor, contemple, escrit 1450 - 1487 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [3]v-[4]] [C]3Omensa la deuota e salutifera contemplacio dels misteris dela acerba passio del senyor nostre Jhesus la qual lo cristia prostrat deuant la creu attentament e reposada deu fer. primerament empero fet en los seus pits e front lo senyal dela creu e dit lo pater noster encascuna hora
rubr.: [ [4]] Vespres
text: [A]2B dolor senyor contemple … Voltant atu la memoria
Poetic Stanza 3 x 8
Note les estrofes segona i tercera van precedides de la rúbrica “Coble”
Record Status Created 1997-08-27
Updated 2008-05-10