Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3393
Authors Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt
Titles Sens pus tardar me ve de vos partir
Incipit & Explicits text: Sens pus tardar me ve de vos partir … e no trobets qui·us aport benvolença
Date / Place escrit 1407 a.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
Associated Texts els vv. 17-24 s'insereixen en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Queralt et al. (2008), “Sens pus tardar me ve de vos partir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 131
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 182-185 , n. 15 (ed. ref.)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 123-124 , n. 76
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 197 , n. 141.1 (219:413)
Riquer (1954-56), “Miscelánea de la poesía medieval catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 157-158
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 94-95 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 7756
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 138v
Title(s) Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 138v] Mossen pere de quaralt
text: Sis pogues fer / quetot quant neagut … Pus de tal drap / me feu semblant rebasta
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7178
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 89v
Title(s) Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 89v] Mossen .P. de queralt
text: Sis pogues fer / que tot quant ne hagut … Pus de tal drap / me fes semblant rebasta
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7199
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 116-117
Title(s) Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 116] Mossen .P. de queralt caualler
text: [S]ens pus tardar / me ue de vos partir … [ 117] … Eno trobets / quius aport ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 9544
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxjva
Title(s) Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ clxjva] Mossen pere de quaralt
text: Sis pogues fer / que tot quant ne agut … Pus de tal drap / me feu semblant reba sta
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 5868
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxjv-cxij
Title(s) Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxjv] Mossen .P. de queralt caualler
text: SEns pus tardar / me ve deuos partir … [ cxij] … E no trobets / quius aport ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 7078
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 131v-132
Title(s) Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 131v] Mossen .p. De queralt caualler
text: [S]Ens pus tardar / me ve De uos partir … [ 132] … E no trobets / quius aport ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2012-01-28