Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3391
Authors Pastrana
Titles A vós, mon cor, me cové descobrir
Incipit & Explicits text: A vós, mon cor, me cové descobrir … dar-m'ets la joy que tots amans ha cura
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Pastrana et al. (2008), “A vos, mon cor, me cove descobrir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 149
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:10-13
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 16-19 , n. 10
Arqués et al. (1993), “Apunts sobre el domini del cos i la manipulació del “Cor”: Sobre el Debat de lo Cor ab lo Cors de Pestrana”, Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant / Elx 9-14 de setembre de 1991) 61-66 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 98 , n. 130.1 (131:21)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 231-232 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4976
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 178-179v
Title(s) Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 178] Debat del cor ab lo cors tot Encadenat e unjsonant ffet per en Pestrana
rubr.: Lo cors
text: Auos mon cor / me coue descobrir … [ 179v] … Dar meu lo yoy / que tots amats a cura
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note les onze primeres cobles van precedides, d'una manera alternada, de les rúbriques “Lo cors” o “Lo cor”, mentre que la darrera estrofa va precedida de “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7121
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 16-18
Title(s) Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 16] Pastrana
text: A Vos mon cor / me coue descobrir … [ 18] … Dar mets le joy / que tots amans ha cura
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note a partir de la segona estrofa i fins a la penúltima, alternen les rúbriques “Lo cor” i “Lo cors”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5886
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxxj-cxxxijv
Title(s) Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxj] Debat del cor ab lo cors tot encadenat e vnjçonant fet per en pestrana
rubr.: Lo cors
text: A Vos mon cor / me coue descobrir … [ cxxxijv] … Dar mets lo Joy / que tots amants ha cura
Poetic Stanza 8 x 11, 1 x 4
Note abans de cadascuna de les octaves, s'alternen les rúbriques “Lo cors” i “Lo cor”, mentre que la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7094
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 146-147
Title(s) Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 146] Debat del cor ab lo cors tot encadenat e vnjçonant fet per en pastrana
rubr.: Lo cors
text: A Vos mon cor / me coue descobrir … [ 147] … Dar mets lo joy / que tots amants ha cura
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note les rúbriques “Lo cors” i “Lo cor” alternen abans de cadascuna de les cobles, tret de la darrera, que va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2008-05-10