Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3391
Format llibre. edició. imprés
Author Hernando del Castillo
Title Suplemento al Cancionero general de Hernando del Castillo (Valencia, 1511) que contiene todas las poesías que no figuran en la primera edición y fueron añadidas desde 1514 hasta 1557
Associated persons Antonio Rodríguez-Moñino (Ed.)
Place / Publisher València: Castalia
Date / Location 1959: pp. 302
References (most recent first) citat per: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 14-37
Source of Data for Works texid 3584 Bernat Fenollar, Prevere, Del nom gentil de vna gentil dama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4277 Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
texid 3196 Francí de Castellví, Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita, escrit
texid 4274 Francí de Castellví… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
texid 3543 Joan Verdanxa, Dolors y treballas, sospirs fora mida, escrit 1450 - 1500
texid 4388 Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
texid 3588 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Bell papagay ab penes d'esperança, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3590 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant en vós, examen de pintura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3586 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Pensant en vós, tresor de ma ventura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3581 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tal animal no·s posa may en rama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 5069 Vicent Ferrandis, Ans quel gran sol de resplandor eterna, escrit 1514 ad quem
texid 5070 Vicent Ferrandis, Nom entrels noms excels nom de maria, escrit 1514 ad quem
texid 5071 Vicent Ferrandis, Nom sobre·ls noms cridat pels alts misteris, escrit 1514 ad quem
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2007-07-06