Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3390
Authors Simó Pastor
Titles Seguí, seguí aventures gentils!
Incipit & Explicits text: Seguí, seguí aventures gentils! … munta mil tants que ta veu no confessa
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Isabel Suaris, noble
References (most recent first) Pastor et al. (2008), “Segui, segui aventures gentils [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 275
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 166 , n. 129.2 (219:150)
Ferrando (1979-82), “Un precedent del bilingüisme literari valencià: la tertúlia d'Isabel Suaris a la València quatrecentista”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 126-127 , n. 3.1 (ed. ref.)
Massó Torrents (1936), “Poetesses i dames intel·lectuals”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 415-416 , n. vi
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6011
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxxxvr-v
Title(s) Simó Pastor, Seguí, seguí aventures gentils!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxv] Altra obra feta per en Simon pastor en Lehor dena ysabel suaris
text: S16Egui segui / auentures gentils … [ ccxxxvv] … Munta mjl tants / que te veu no confessa | Simon Pastor
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”. A aquesta composició segueix una altra del mateix autor, en castellà
ID no. of Witness 2 cnum 10123
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 180v
Title(s) Simó Pastor, Seguí, seguí aventures gentils!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 180v] Obra feta per en Simon Pastor en lahor de na Isabel suaris
text: Segui segui / auentures gentils … Prosperareu / segurs de sort reuessa
Condition fragment
Poetic Stanza 5 x 8
Note vv. 1-40 de l'edició d'Antoni Ferrando
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2008-05-10