Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3389
Authors Simó Pastor
Titles Per divulgar la pratica dampnada
Incipit & Explicits text: Per divulgar la pratica dampnada … seràs translat de l'hostal de na Mengua
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 277 (ed. ref.)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:75-76
Pastor et al. (2000), “Per divulgar la pratica dampnada [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 177 , n. 129.1 (219:251)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4941
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 153-154
Title(s) Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 153] Maldit fet per Simon pastor
text: Per diuullgar la praticha dampnada … [ 154] … seras translat / del hostal de namengua
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 2 cnum 6012
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxxvjv-ccxxxvijv
Title(s) Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvjv] Altra obra ço es maldit fet per en Simon pastor
text: P6Er diulgar / la pratica dampnada … [ ccxxxvijv] … Seras translat / del hostal dena mengua
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 10124
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 183r-v
Title(s) Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 183] Altra obra co es maldit fet per en Simon pastor
text: Per diuulgar / la pratica dampnada … [ 183v] … Seras translat / del hostal de na mengua
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note manquen els vv. 41-48 de l'edició de Torruella. Les dues darreres cobles van precedides respectivament per les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2008-05-10