Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3387
Authors Joan d' Olivella
Titles Amor no vol c·om li fassa retraytz
Incipit & Explicits text: Amor no vol c·om li fassa retraytz … morrets ses falha
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï 4ï: abbacddcc
Associated Texts resposta a texid 3173 Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
texid 3173 Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
References (most recent first) Olivella et al. (2008), “Amor no vol c'om li fassa retraytz [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 157
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 200 , n. 124.1 (221:1)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 178-179 , n. liii
Riquer (1951), “Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV. Estudio y edición”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 254 , n. viii (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8713
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cclx f. 174
Title(s) Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cclx] Resposta den Johan dolivelha
text: Amor no vol com lj fassa retraytz … Morrets ses falha
Poetic Stanza 1 x 9
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2012-01-28