Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 3386
Authors Jaume d' Olesa i Sanglada
Titles Verb incarnat dins ventre d'una verge
Incipit & Explicits text: Verb incarnat dins ventre d'una verge … de vostra sang, qui·n ser·n loch de purga
Date / Place escrit 1483 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï; [II-XXXIII=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: [I=] abcdefghijklmno; [II-XXXIII=] abcdefgh
References (most recent first) Olesa i Sanglada et al. (2008), “Verb incarnat dins ventre d'una verge [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 225 , n. 123.7 (291:1)
Miralles de Imperial y Gómez (1948), “Tres poemas de Jaime de Oleza”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 178-86 (ed. ref.)
Subject POESIA
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1165
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Cortes 9/2161 (BITECA manid 1771)
Copied 1483 - 1492 a. (al f. 130 es prega per l'expulsió del rei moro de Granada i els poemes sobre la Passió parlen de la Setmana Santa del 1483)
Location in witness ff. 113v-116rb
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, Verb incarnat dins ventre d'una verge, escrit 1483 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 113v] per lo de clar enginy Jaume de aulesa honrat Ciutada obra en rims strams de trenta tres cobles per los xxxiij anys de Jhesu christ tractant dela Jncarnacio e passio sua conforma ala sepmana sancta del any M.CCCC. lxxx tres : que lo dimarts sanct fo nostra dona de Març : ço es la Jncarnacio del fill de deu e lo diuenres apres lo misteri dela sagrada passio sua
tit.: Comença la obra ab Jnuocacio
text: [ 113va] Verb jncarnat dins ventre duna verge … [ 116rb] … De vostra sanch quim seran loch de purga | Deuotes e scientiques cobles compostes per lo pocos tales [?] Jaume de aulesa de linatge honrat e de virtuts acompanyat
colofó: Deuotes e scientiques cobles / compostes per lo pocos tales [?] / Jaume de aulesa de linatge / honrat e de virtuts acompanyat
Poetic Form cobles en rims stramps
Poetic Stanza 33 x 8, 1 x 4
Associated Persons Autor (var.): Jaume d'Aulesa
Note conté rúbriques explicatives a les cobles, de certa amplitud; i al peu del f. 113v una cita d' “Augustinus li[ber] contra manicheos” més una nota erudita. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2012-01-28