Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3384
Authors Jaume d' Olesa i Sanglada
Titles En lohar-vos amor esforçs me dóna
Incipit & Explicits text: En lohar-vos amor esforçs me dóna … en lohar poch vostra mare·n altesa
Date / Place escrit 1487 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Olesa i Sanglada et al. (2008), “En lohar vos amor esforçs me dona [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 78 , n. 123.4 (61:82)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 468-71 (ed. ref.)
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:16-17
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7276
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, Inc. 263 (BITECA manid 1452)
Imprint València: Lambert Palmart, 1487-04-14
Location in witness ff. d iiijv-d [vj]v
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, En lohar-vos amor esforçs me dóna, escrit 1487 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ d iiijv] Resposta feta per Jaume deolesa mallorqui ala demanda e joya posada per lo noble e molt digne preuere mossen Ferrando dieç tirant a la joya del Robi
text: En lohar uos amor / esforçs me dona … [ d [vj]v] … En loar poch / vostra maren altesa
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2012-01-28