Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3383
Authors Jaume d' Olesa i Sanglada
Titles Emperadriu, principi dels béns nostres
Incipit & Explicits text: Emperadriu, principi dels béns nostres … y Jesuchrist hi sia beneït
Date / Place escrit València 1483 [?] - 1492 a.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 4 10: abbacdcdd
References (most recent first) Olesa i Sanglada et al. (2008), “Emperadriu, principi dels bens nostres [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 151 , n. 123.3 (213:1)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 371-77 (ed. ref.)
Miralles de Imperial y Gómez (1948), “Tres poemas de Jaime de Oleza”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 189-193
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich g j - [g iiij]
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 2:13-14
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4242
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Cortes 9/2161 (BITECA manid 1771)
Copied 1483 - 1492 a. (al f. 130 es prega per l'expulsió del rei moro de Granada i els poemes sobre la Passió parlen de la Setmana Santa del 1483)
Location in witness f. 130-131va
Title(s) Jaume d' Olesa i Sanglada, Emperadriu, principi dels béns nostres, escrit 1483 [?] - 1492 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 130] Jhesus
rubr.: Triumphos de nostra dona en cobles capdenals biocades per lo de mirable enginy Jaume de aulesa Ciutada compostes e trameses en valencia per la ioya era alli mesa al qui mils hi digues
intr.: [ 130ra] Jnculte Regina tuos si canto triumphos | parce precor seruo virgo serena tuo | Materia superor delictis pressus iniquis | Altius haud potuit musa maligna loqui
text: Emperadriu principi dels bens nostres … [ 131va] … J Jesuchrist hi sia beneit
Poetic Stanza 20 x 9, 2 x 5
Note al penúltim vers es prega a fi que: “el moro Rey quin granada reposa / Sie·xpellit”, cosa que fa la composició del poema anterior al 1492. Als ff. 130-131, el text està copiat a dues columnes, a excepció de la rúbrica inicial
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2008-10-27