Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3381
Authors Casa dels Jurats
Titles Memòria sobre els oficis de batlle i veguer, cònsols de la mar, exactors de la casa dels bancs, escrivans de cort i de mostassaf
Memòria sobre els oficis de batlle i veguer, cònsols de la mar, exactors de la casa dels bancs, escrivans de cort i de mostaçaf
Date / Place promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10427
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 102-108
Title(s) Casa dels Jurats, Memòria sobre els oficis de batlle i veguer, cònsols de la mar, exactors de la casa dels bancs, escrivans de cort i de mostassaf, promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
Incipit & Explicits pream.: [ 102] Memoria sia alt [sic] molt noble senyor mossen Roger de muncada Gouernador del Regne de Mallorques daço ques pertany a son offici e encara als officis de Batle e de vaguer de Ciutat vaguer deffora Consols dela mar exactors dela casa dels bans e scriuans deles dites corts e de Mostaçaffs dela ciutat e deffora
tit.: Gouernador
dispositio: Primerament lo dit Gouernador coneix de tots aquells qui cometran crim de leza magestat … [ 108] … J3tem los dits scriuans deuen ana[.]tar los fets crimjnals que tost venguen a sentencia axi con ja per ordinacio se deu fer
Note segueix al peu una provisió en llatí afegida posteriorment per una altra mà
Record Status Created 1997-08-26
Updated 2013-12-23