Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3379
Format llibre. edició. imprés
Author Gilabert de Pròixida i de Centelles
Andreu Febrer
Melcior de Gualbes
Jordi de Sant Jordi
Title Obra lírica
Associated persons Martí de Riquer (Ed.)
Series Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 91
Place / Publisher Barcelona: Edicions 62
Date / Location 1982: pp. 155
References (most recent first) CT: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 2810 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amant languesch e languín pas gran pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2798 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amor aysí m'à fayt sentir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2815 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Bé volgr·esser ten beneventurós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2811 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'amor seray plus que no suelh, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2805 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'eres anant no say que puxa dir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2808 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dels aymadors suy lo plus cossirós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2807 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona del món no·s pens que per amors, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2817 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona, per Déu, hajats mercè de mi, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2813 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, En midons vey bondat e cortesia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2814 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Eras quant torn lay on és mon voler, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2799 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Fort me desplay cant no vey, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2803 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Le sovenirs qu·amors fina ma porta, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2801 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2802 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Mals perladors vulh per tostemps maldir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2809 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus que vos play, dompna, que res no·us dia, adaptat 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2804 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus qu·en turmén hay mis tostemps ma vida, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2800 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si lo món perir devia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2806 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si per servir de cor e de sauber, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2812 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] Amor a çells on vol tirar, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 3343 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Acompanyat d'un amoros desir, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3342 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Molt m'es plasens, dona, com senyorega, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3341 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Pus me suy mes en l'amorosa questa, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2012-03-01