Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3374
Format llibre. edició. imprés
Author Joan Roís de Corella
Title Obres completes, I. Obra profana
Associated persons Jordi Carbonell (Ed.)
Place / Publisher València: Albatros
Date / Location 1973: pp.
References (most recent first) citat per: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 330
Source of Data for Works texid 2838 Bernat Fenollar, Prevere, Lo credit gran que de subtil entendre, escrit 1497 ad quem
texid 2848 Bernat Fenollar, Prevere, Ma volentat, no menys freda que marbre, escrit 1497 [?]
texid 2840 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab los peus verts, los vlls e çelles negres, escrit 1497 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 5316 Joan Roís de Corella, Cavaller, Beda sou vos, senyor, quant vos contemple, escrit
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2843 Joan Roís de Corella, Cavaller, De bens e plaer tostemps abundos, escrit 1497 ad quem
texid 4518 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del jorn que us viu d'altra gens no em plot plaure, escrit 1497 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4519 Joan Roís de Corella, Cavaller, Des que perdí a vós, déu de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 2179 Joan Roís de Corella, Cavaller, Dun bell joyell, senyor, tinch inuentiua, escrit 1455-06 - 1461-09 ad quem
texid 2836 Joan Roís de Corella, Cavaller, En letres dor, tendreu en lo sepulcre, escrit 1497 ad quem
texid 5393 Joan Roís de Corella, Cavaller, En vós es ma fe he tota ma vida, escrit
texid 2837 Joan Roís de Corella, Cavaller, Es vostre cor daçer ab tan fort tempre, escrit 1497 ad quem
texid 2846 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor de saber de qui·l saber estilla, escrit 1497 ad quem
texid 2841 Joan Roís de Corella, Cavaller, In vtroque jure gran doctor, com somies, escrit 1466-09 ad quem
texid 2906 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (I), escrit 1497 ad quem
texid 2907 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (II), adaptat 1497
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2844 Joan Roís de Corella, Cavaller, Los qui amau, preneu aquesta çendra, escrit 1497 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 2842 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mos vlls tanquats per que altra no mire, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2850 Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
texid 4522 Joan Roís de Corella, Cavaller, Preniu lo pom, mare del gran Cupido, escrit 1497 ad quem
texid 2830 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al Príncep de Viana (I), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2832 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (II), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2834 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (III), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 5315 Joan Roís de Corella, Cavaller, Senyor del mon, qui passau en saber, escrit
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 2849 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tres causes son que, ab fredor de marbre, escrit 1497 ad quem
texid 2912 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vna sou vos lo remey de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 5394 Joan Roís de Corella, Cavaller, Yo desig esser vostre; he la sort mia, escrit
texid 2839 Joan Roís de Corella, Cavaller, És pietat si be y voleu atendre, escrit 1497 ad quem
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2007-07-02