Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3373
Format art. rev.. edició. imprés
Author Martí de Riquer
Title Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV. Estudio y edición
Source Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Date / Location 27 1951: pp. 148-176 i 234-257
References (most recent first) CT: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 333
Source of Data for Works texid 3378 A. de Muntanyans, Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz, escrit 1350 [?] - 1410 [?]
texid 3241 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Pus flach sou que nulha stopa, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3242 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Reyna de pretz, doctrina dels saubens, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3243 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Sancta dels sans, excelhens e suprema, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 2740 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Senyer discrets, non permetra natura, escrit
texid 3244 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Us plants crusels ab gemechs dolorosos, escrit 1416 a quo
texid 3240 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Amichs Garaus en cuy fis prets s'agença, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3376 Gabriel Mòger ~ Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Seny·En Ferruç, vos qui tenits procura, escrit 1426 [?] - 1438 [?]
texid 4316 Guerau Massanet, Amichs Ferruç, grans [es] la benevolença, escrit 1460 ad quem
texid 3363 Guerau Massanet, Amors joy mi renovelha, escrit 1390 [?] - 1420 [?]
texid 3173 Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
texid 3429 Jaume Ripoll, Pausatz s'es us partitz, escrit 1419 ca.
texid 3387 Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2007-07-02