Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3371
Format llibre. edició. imprés
Author Francesc Ferrer
Title Obra completa
Associated persons Jaume Auferil (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, 128
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1989: pp. 319
References (most recent first) CT: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 328
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 18-17 (fot. par.)
Source of Data for Works texid 3565 Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
texid 4205 Desconegut, No·m sé si s'és mon servell, escrit 1458 - 1461
texid 3201 Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana, escrit
texid 4281 Francesc Ferrer, Ab dubte veg [que] puscha viure, escrit 1425 - 1458
texid 4282 Francesc Ferrer, Arbitr·és gran levar juhí, escrit 1425 - 1458
texid 3613 Francesc Ferrer, De cert vos dich, si m'à durar, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4283 Francesc Ferrer, De fi en fi, vos am tan finament, escrit 1425 - 1458
texid 4284 Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
texid 4285 Francesc Ferrer, Enug estrem abat tot bon saber, escrit 1425 - 1458
texid 4286 Francesc Ferrer, Governador, si·l cars de l'ignocent, escrit 1425 - 1458
texid 3239 Francesc Ferrer, Haveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla, escrit 1458 - 1461 ad quem
texid 3541 Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 1554 Francesc Ferrer, Lletra a Joan Rois de Corella, escrit 1450 - 1500
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 4287 Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
texid 4288 Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
texid 4289 Francesc Ferrer, Una tençó vul ab vós tançonar, escrit 1425 - 1458
texid 3340 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 5371 Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor, escrit 1450 [?]
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 3437 Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina, Gens no cregau que la vostr·onor, escrit 1484 ad quem
texid 3160 Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
texid 3356 Pere Martines, Per dar bon past a les penses divines, escrit
texid 3308 Perot Joan, Dicatis qui us ha ginyat, escrit 1458 - 1461
texid 3433 Rocafort, Segons consell de la divina scola, escrit
texid 4189 Valterra, Amich Ferrer, tot hom se pot penssar, escrit
texid 3542 Valterra, Les letres huyt, pertidas per eguals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2016-03-30