Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3357
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Provisió reial perquè el governador i no altre doni licència de les coses vedades
Date / Place promulgat Barcelona 1375-12-10
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Ciutat de Mallorca
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10425
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 101r
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió reial perquè el governador i no altre doni licència de les coses vedades, promulgat 1375-12-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 101r] Prouisio reyal quel Gouernador e no altre don licencia deles coses vedades sis trauran dela Ciutat e illa de Mallorques
intitulatio: E3n Pere perla gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al amat Conseller nostre mossen ffrancesch ça garriga Gouernador del Regne de Mallorques Saluts e dilectio
dispositio: Com totes les licencies ques son atorgades en totes nostres terres e regnes sien acustumades … frau alcuna no puxa esser comesa
datatio: Dat en barchinona a deu dies Deembre en lany dela natiuitat de nostre senyor M.CCC. lxxv. Rey P.
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-10-16