Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3354
Authors Pere Martines
Titles Palma tenint Jesús alt en la çima
Incipit & Explicits text: Palma tenint Jhesús alt en la çima … d'est viure mort en l'altra vida viva
Date / Place escrit 1488 a.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabbcdccdd
References (most recent first) Martines et al. (2008), “Palma tenint Jhesus alt en la çima [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 59 , n. 98.1 (58:9)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 600-602 (ed. ref.)
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7303
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1471 (BITECA manid 1577)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]
Location in witness ff. c [j]v - b iij [sic = b jv - b iij]
Title(s) Pere Martines, Palma tenint Jesús alt en la çima, escrit 1488 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ c [j]v [sic= b jv]] Obra de pere martinez ala joya
text: Palma tenint / ihesus alt en la çima … [ b iij] … dest viure mort / en laltra vida viua | Martinez
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-12-17