Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3350
Authors Arnau March
Titles Un novell fruyt, exit de la rabaça
Incipit & Explicits text: Un novell fruyt, exit de la rabaça … per nostr'amor rement l'infernal pena
Date / Place escrit 1410 - 1430
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2008), “Un novell fruyt, exit de la rabaça [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 192 , n. 93.7 (219:374)
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 124-132 , n. vi (ed. ref.)
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 103-107 , n. vi
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:74-78
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 322-325
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 78-79
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5373
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Episcopal, sense signatura (BITECA manid 2637)
Copied 1451 - 1500
Location in witness f. 132v
Title(s) Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ 132v] Vers dela natiuitat de Jesuchrist fet per mossen Arnau march seguint lo euangeli de sent Joan
text: [u]n nouell fruyt exit de la rabaça … [p]are com fill altrament erraria
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8
Note vv. 1-32 de l'edició de Pagès. Al marge dret de cada estrofa s'han anotat els versicles llatins de l'Evangeli al que fan referència els versos
ID no. of Witness 2 cnum 7642
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 310-312
Title(s) Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ 310] Vers dela natiujtat de jhesu christ per mossen arnau march segujnt Lo euangeli de sant iohan
text: Un nouell fruyt exit dela rabaça … [ 312] … Per nostramor / rement linfernal pena
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Note el text llatí glossat apareix al marge de cada cobla. A més, les cobles última i penúltima van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-05-09