Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3346
Authors Arnau March
Titles Presumptuos Cors, ple de vanitats
Incipit & Explicits text: Presumptuos Cors, ple de vanitats … per que m'es bo sofferir tals affan[t]s
Date / Place escrit 1410 - 1430
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10^ 10 10^ 10: abbacdcd
References (most recent first) March et al. (2008), “Presumptuos cors, ple de vanitats [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 77
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:37-39
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 149 , n. 93.3 (211:55)
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 111-117 , n. iv (ed. ref.)
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 95-98 , n. iv
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 77-78 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4913
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 121-122
Title(s) Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ 121] Canco damor tanconada ffeta per mossen arnau march
rubr.: Parle lo seyn
text: Presumtuos / cor ple de uanjtats … [ 122] … Perque mes bo / soferir tals afants [sic]
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes van precedides de diverses rúbriques: “Parle lo seyn” abans de les cobles primera, segona, quarta i sisena; “Parle lo cor” abans de les cobles tercera, cinquena i setena. Les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada del seyn” i “Tornada del cor”
ID no. of Witness 2 cnum 7032
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 120r-v
Title(s) Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ 120] Canso damor tençonada feta per mossen Arnau march e hay sen [..] donada per ell mateix La qual ne estia per manament dela senyora Reyna dona margaridan ell fet
text: PRessumptuos cors ple [de] vanitats … [ 120v] … Per que mes bo / sofferrir tals affants
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note a partir de la segona cobla, alternen les rúbriques “parle lo seny” i “parle lo cor”
ID no. of Witness 3 cnum 5814
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxxiijv-lxxxxiiijv
Title(s) Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxiijv] Canço damor tençonada feta per mossen Arnau March / e hay sentencia donada per ell mateix la qual no es aci per manament dela senyora Reyna dona margarida a ell fet
rubr.: parle lo seny
text: P16resumptuos / cors ple de vanitats … [ lxxxxiiijv] … Perque mes bo / sofferjr tals affanys
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note a les octaves, s'alternen les rúbriques “parle lo seny” i “parle lo cor”, i a les dues darreres estrofes es llegeixen les rúbriques “Tornada del seny” i “Tornada del cor”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-05-09