Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3341
Authors Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes
Titles Pus me suy mes en l'amorosa questa
Incipit & Explicits text: Pus me suy mes en l'amorosa questa … en tot mos cors no·m sent mulha part sana
Date / Place escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Gualbes et al. (2008), “Pus me suy mes en l'amorosa questa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 149
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 179 , n. 77.3 (219:266)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 171-173 , n. xlix (ed. ref.)
Pròixida i de Centelles et al. (1982), Obra lírica 109-10
Riquer (1954-56), “Miscelánea de la poesía medieval catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 170-172
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8711
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cclir-v f. 165r-v
Title(s) Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Pus me suy mes en l'amorosa questa, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccli] Galbes
text: Pus me suy mes en lamorosa questa … [ ccliv] … En tot mon cors nom sent nulha part sana
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2012-01-28