Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3340
Authors Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller
Titles Trasit m'avets, dona desconaxent
Incipit & Explicits text: Trasit m'avets, dona desconaxent … que us ha-y portat, sens far-vos nulla falla
Date / Place escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts aquests versos s'insereixen en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Próixita et al. (2008), “Trasit m'avets, dona desconaxent [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 190
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 278-279 , n. 36
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 162 , n. 139.22 (219:98)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 223 (ed. ref.)
Pròixida i de Centelles et al. (1954), Poesies 83-84
Subject POESIA
MISOGINIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7752
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 135v
Title(s) Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 135v] Mossen proxida
text: Trait maueu / dona desconaxent … Queus eportat / sens fer uos jamay ffalla
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7174
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 86r-v
Title(s) Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Mossen Proxida
text: Trasit mauets / dona desconaxent … [ 86v] … Queus hay portat / sens far vos nulla falla
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 9540
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxva
Title(s) Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxva] Mossen proxida
text: Trasit mauets / dona desconaxent … Queus ay portat / sens far uos nulla falla
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-05-10