Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3333
Authors Jaume Roig
Titles Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim
Incipit & Explicits text: Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim … Prosper-vos Déu, mare y filla Maria
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10^ 10^ 10ï: abbaaccd
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 131 , n. 152.2 (169:5)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 333-335 , n. xliii (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 90-92 , n. 43
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori i:xxx-xxxii
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [195-197]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2994
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 53-54
Title(s) Jaume Roig, Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 53] Respon mestre Iacme roig mestre en medicina en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Visrey pel Rey / nostre Iohan altissim … [ 54] … Prosper vos deu / mare y filla Maria
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-10-28