Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3329
Name Samuel Sandars, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement 1837
Mort 1894
Affiliation bibliòfil
Institutional Affiliation Altres benefactor Cambridge: King's College
Owner of copid 1130 Ed.: Cambridge: University, SSS.40.17 (1494-02-14). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
Record Status Created 2003-03-23
Updated 2018-04-06