Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3326
Authors Joan de Sant Climent
Titles Santa dels sants, pus sou vengud·al segle
Incipit & Explicits text: Santa dels sants, pus sou vengud·al segle … sereu deffés de caur·al mal sepulcre
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) Salvador et al. (2008), “Sancta dels sants, pus sou vengud 'al segle [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 214 , n. 161.2 (219:293)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 302-304 , n. xxvii (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 58-60 , n. 27
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [158-160]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2979
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 34v-35v
Title(s) Joan de Sant Climent, Santa dels sants, pus sou vengud·al segle, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 34v] Resposta den Iohan sent climent nahiper en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya en rims estrams
text: Sancta dels sancts / pus sou vengudal segle … [ 35v] … Sereu deffes / de caural mal sepulcre
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Endreça” i “Tornada”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2012-01-28