Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3318
Authors Joan Moreno
Titles Yo, si be·m tinch per indigne serventa
Incipit & Explicits text: Yo, si be·m tinch per indigne serventa … yo·l vos tramet que y sia feta smena
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Persons Persona: Violant (Floruit 1474) (poema fet en nom de)
References (most recent first) Moreno et al. (2008), “Yo, si be·m tinch per indigne serventa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 183-185
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 176 , n. 115.3 (219:249)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 277-278 , n. xiv (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 32-33 , n. 14
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:211-213
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [127-129]
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 222-224
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2968
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 19-20
Title(s) Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 19] Resposta feta per Iohan moreno notari en persona de vna noble e deuota senyora apellada yolant loqual nom esta scit [sic] en los principis deles seguentes cobles / eparla ella en lahors dela verge Maria tirant ala Ioya
text: [ 19v] Yo si bem tinch / per indigne seruenta … [ 20] … Yol vos tramet / quey sia fetasmena
Poetic Stanza 5 x 8, 4 x 2
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als iutges”
ID no. of Witness 2 cnum 1153
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 186v-187v ff. 193v-194v
Title(s) Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 186v] Obre feta per Johan moreno / en persona de vna nobla he deuota \Senyora/ dona violant \durrea/ continuant en lo present
text: Jo si bem tinch / per Jndigna seruenta … [ 187v] … yol vos tramet / quey sia feta smena
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 7, 8, 2 x 4
Note manca el v. 27 de l'edició. Les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Andressa als Jutges”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2012-01-28