Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 3317
Authors Joan Verdanxa
Titles Pont del gran cel, del parahís escala
Incipit & Explicits text: Pont del gran cel, del parahís escala … mon flach enginy restant fortifficat
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
References (most recent first) Verdanxa et al. (2008), “Pont del gran cel, de parahis escala [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 64 , n. 189.2 (60:25)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 275-276 , n. xiii (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 29-31 , n. 13
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [125-127]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2967
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 18-19
Title(s) Joan Verdanxa, Pont del gran cel, del parahís escala, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Resposta den Iohan verdauxa [sic] notari ala Ioya / en lahor dela verge Maria
rubr.: Pont del gran cel / de parahis escala … [ 19] … Mon flach enginy / restant fortifficat
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Associated Persons Autor (var.): Iohan Verdauxa
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-05-10