Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3316
Authors Pere Peres
Titles Qui s'atreveix vostres lahors comptar
Incipit & Explicits text: Qui s'atreveix vostres lahors comptar … que·l temple d'or del gran Rey Salamó
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Peres et al. (2008), “Qui s'atreveix vostres lahors comptar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 186 , n. 134.1 (219:321)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 273-274 , n. xii (ed. ref.)
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 28-29 , n. 12
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [123-125]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2966
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 17-18
Title(s) Pere Peres, Qui s'atreveix vostres lahors comptar, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Resposta den pero pereç notari en lahor dela verge Maria ala Ioya
text: Qui satraueix / vostres lahors comptar … [ 18] … Quel temple dor / del gran Rey Salamo
Poetic Stanza 5 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2012-01-28