Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3315
Authors Joan de Nàjera
Titles Molt més que spectable senyor virtuós
Incipit & Explicits text: Molt més que spectable senyor virtuós … mes als miradós sou pur esmaragde
Date / Place escrit València [?] 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdefg
References (most recent first) Nàjera et al. (2008), “Molt mes que spectable senyor virtuos [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 81 , n. 119.1 (66:1)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 267-269 , n. ix (ed. ref.)
Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 21-23 , n. 9
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [116-118]
Subject POESIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2963
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 13v-14v
Title(s) Joan de Nàjera, Molt més que spectable senyor virtuós, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 13v] Resposta de mossen Iohan de nagera preuere en lahor dela verge maria per honor dela Ioya
text: Molt mes quespectable / senyor virtuos … [ 14v] … Mes als mirados / sou pur esmaragde
Poetic Stanza 5 x 10, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2008-05-10